RMA

Retur av defekt produkt.

 

RMA, dvs returer hanteras så här:

Kund ringer eller mailar kundservice, inom den eventuella garantitiden eller senast inom tolv månader från inköpsdatum och får ett RMA-nummer från oss som är giltigt i 30 dagar efter utfärdandet om compartment skall hantera returen, i annat fall, om kunden skall kontakta tillverkaren/leverantören direkt meddelar compartment detta och kund ombesörjer retur själv tillsammans med tillverkaren. Börja alltid med att kontakta oss, helst via telefon. Skicka inte en vara i retur till oss utan att först ha varit i kontakt med oss.

 

Först när RMA-nummer har tilldelats kan kund själv på egen bekostnad och enligt vår anvisning ombesörja transport/leverans till vår serviceverkstad. Väljer ni att själva transportera varan till vår serviceverkstad, tänk på att boka tid med oss så vi är redo att ta emot er vara. Ni har rätt att få en kvittens på att varan mottagits för undersökning hos oss.

 

Väljer ni att transportera varan med bud som posten, DHL eller liknande, kontakta oss först för instruktion om leveransadress till budet. Det ska tydligt framgå från vem varan kommer. budet har rätt att få med sig en kvittens från oss om att varan lämnats in för undersökning hos oss.

 

Vi kan tyvärr ej ansvara för ej beställda varor som skickas till oss eller leveranser som sker på annat sätt än i överenskommelse med oss. Gods som anländer compartment omärkta eller utan giltig RMA-nummer returneras till avsändaren utan åtgärd. Returfrakt kommer att debiteras avsändaren.

 

Gods som anländer compartment som ej överensstämmer med erhållet RMA-nummer returneras till avsändaren utan åtgärd. Returfrakt kommer debiteras avsändaren.

 

Skickar ni en produkt till compartment för åtgärd och denna inte uppvisar de fel ni uppgivit debiteras ni en testavgift om 345kr samt returfrakt.

 

Väl anlänt i serviceverkstaden utför vi en undersökning, för detta arbete debiteras kund en undersökningsavgift om 345kr samt returfrakt.

 

För att undvika transportskador skall originalemballage eller av transportören godkänt fraktemballage användas.

Trannsportskador förosakade av bristfälligt emballage inte inte i compartment ABs garantiåtagande.

 

 

 

Utbyte av defekta produkter sker efter att den defekta produkten skickats till compartment och den angivna felbeskrivningen har kunnat bekräftas.

Retur av trasiga produkter till oss sker på er bekostnad. Utbytta / reparerade varor skickas tillbaka till er på vår bekostnad.

Förhandsutbyten tillhandahålles endast vid DOA (Dean On Arrival). DOA skall anmälas senast inom 5 arbetsdagar från leveransdatum.

Transportskador reklameras mot transportören.

 

 

Notera:

 - Utfärdande av RMA-nummer innebär inte att compartment godkänt er produkt för eventuell åtgärd.

 - Specialbeställda produkter kan inte returneras till oss.

 - Av er felbeställda produkter till ett värde på eller under 1000kr tar vi inte tillbaka.

 - Av er felbeställda varor till ett värde av 1001kr tar vi tillbaka men debiterar er en felbeställningsavgift på 10% av värdet eller minst 500kr och underförutsättning att varan är ouppackad, i originalemballage, i felfritt skick och ej är specialbeställd samt går att sälja tillbaks till leverantör eller annan kund omedelbart av compartment AB.

 - Produkter som returneras för kreditering skall vara komplett i felfritt originalemballage med alla tillbehör. Om så inte är fallet kommer varan att skickas tillbaks till avsändaren. Returfrakt kommer debiteras avsändaren.

 - Retur skall ske inom 30 dagar från fakturadatum. I annat fall kan krediteringen ej ske.

 - Felbeställningar / felleveranser skall reklameras inom 5 arbetsdagar från fakturadatum.

 

Kontrollera först:

  • Att varan är köpt hos oss.
  • Skadan ej uppstått till följd av felaktig användning. Fel orsakade av handhavandefel ersätts ej.
  • Att skadan inte uppkommit i samband med transport (transportskador reklameras mot transportören).
  • Att reklamation inte ska ske direkt mot tillverkaren/leverantören. Vår kundservice hjälper er gärna med detta.
  • Att eventuell garanti fortfarande gäller (vissa varor säljs med så kallad "över tröskeln-garanti", dvs att vårt ansvar upphör så snart varan lämnat oss, vissa varor omfattas av en 30 dagars garanti, vissa av tolv månaders garanti osv. Gör en kontroll hos er först, ring gärna vår kundservice för att få hjälp så slipper ni onödiga omkostnader. Är du konsument (ej företagskund) och osäker på vilka garantier som gäller, tag hjälp av vår kundservice och läs gärna mer på konsumentverkets egen webplats. Ofta gäller 12 månaders garanti från tillverkaren på produkter som säljs till konsument. Garanti gäller i regel aldrig längre än 12 månader så har det gått över tolv månader sedan ert inköp hjälper vi er istället att hitta en ny liknande produkt som ni kan köpa istället.

 

compartment AB förbehåller sig rätten att avgöra huruvida en returnerad produkt skall repareras, ersättas av en identisk, likvärdig produkt eller krediteras om garantiprodukten utgått ur sortimentet.

 

Förutsatt att varan omfattades av garanti kan vi ombesörja transport till leverantören/tillverkaren som gör ett byte om det bedöms möjligt. Kostnad för detta arbete och transport kan tillkomma, kontakta vår kundservice för mer information. Är det ett litet ordervärde är det ofta en bättre lösning att INTE skicka in varan utan att köpa en ny, likvärdig produkt. Vår kundservice hjälper er med råd!

Eventuella ytterligare arbeten som ni beställer av oss (exempelvis installationstjänster, specialanpassning av konfiguration eller liknande) att utföra på ny ersättningsvara debiteras er enligt gällande prislista.

 

Vissa leverantörer kräver att ni först kontaktar dem och får ett returnummer, servicenummer eller motsvarande som ni i er tur meddelar oss innan hantering av returen kan påbörjas. Vår kundservice hjälper er gärna med eventuella frågor kring detta och kan hänvisa er till leverantören.

 

 


Annonsplatser: