Vanliga Serveroperativsystem

En server (hårdvara) kan använda en rad olika operativsystem, här är några av de vanligaste:

 • Linux
Det finns ett oerhört stort antal olika Linux distributioner, dvs olika linuxoperativsystem, operativsystem baserade på Linux;

Exempel på vanliga linuxdistributioner är Slackware, Red Hat, Debian, Suse, Fedora (som är "släkt med Red Hat") och Ubuntu (som är baserad på Debian).

Android Linux, som är det vanligaste operativsystemet för mobiltelefoner, förekommer exempelvis knappt över huvud taget i server-världen.


Linux är ett av de absolut mest populära server-operativsystemen, bland annat för att det är: stabilt, relativt säkert, relativt lätt att använda/lära sig samt att de flesta varianter (distributioner) av Linux är fria (att använda "hur som helst") och kostnadsfria att använda, även kommersiellt.


Precis som i Unix så är manual- och hjälpsidor vanligtvis integrerade i systemet - det går snabbt att få hjälp om ett kommando osv.


Om du är osäker på vilket operativsystem du ska använda så är ofta Linux ett bra förstahandsval - det är kostnadsfritt så om du skulle ångra dig senare har du inte slängt pengar i sjön". Tack vare att så många använder Linux är det enkelt att få hjälp - ofta räcker det med att "googla" på ett felmeddelande för att få upp massvis av träffar med tips på hur du åtgärdar felet eller löser problemet.


Linux- och Unix-familjerna är de dominerande serveroperativsystemen på Internet, det har alltid varit så och ser ut att stadigt fortsätta se ut så i framtiden. Det finns en anledning att allt från stora "back bone routers" till, ibland riktigt små, inbäddade applikationer som IP-telefoner, mobiltelefoner eller styrsystem i bilar, föredrar Linux eller Unix - det är skalbart, effektivt, prestandasnålt, säkert och enkelt att ha att göra med.

Till både Linux och Unix finns det dessutom en mycket stor uppsjö av mjukvaror. Allt från webservermjukvaror eller e-postserver-mjukvaror för att hantera ett företags publika och interna tjänster till allehanda klientapplikationer som e-postprogram. Jämfört med andra, "slutna" plattformar så har du i regel tillgång till minst 10 000st helt kostnadsfria mjukvaror av mycket hög kvalitet (japp, du får i regel uppdateringar till dem när det behövs - dessutom även detta på "köpet", utan kostnad).

Exempelvis gjordes en mätning på hela Internet i Januari 2013 som tydligt visar att såväl "kreti och pleti" som den erfarene systemadministratören föredrar öppen källkod, en webservermätning visade nämligen:

Apache: 55%
Microsoft: 17%
Ngingx: 12%
Google: 3%
Sun: under 1%.
CCM-server: under 1%.

Apache är alltså den mest populära webservern i världen, har varit det sedan tidernas begynnelse och är installeras företrädesvis på en Linux eller Unix-maskin. Även de andra webservrarna som tex nginx, Google mfl körs i princip uteslutande på Linux eller Unix.
Även om Apache i teorin kan köras på ett windows-system så är det i regel ingen som gör det - använder man en Windows webserver så är det för att man behöver använda deras tekniker - alla andra väljer i regel någonting helt annat rakt igenom.

Detta talar sitt tydliga språk: även om Microsoft på många företag är det operativsystem som användarna får på sina datorer så är det någonting helt annat som används i serverrummen och datahallarna runt om i världen. När du ansluter till din e-postserver, webserver, lagringstjänst osv så är det mycket sannolikt att du ansluter till en Linux-server som använder öppen källkod.

Linux är ett populärt val för exempelvis: E-postserver, Webserver, Lagringstjänster, Affärssystem, inbäddade system som nätverksswitchar eller mikrovågsugnar, Datorkluster, Virtualisering, Routrar & Brandväggar, Utvecklingsmiljöer, Industrirobotar eller klientdatorer.


 • Unix
Ur-operativsystemet, operativsystemet som är moder till alla andra operativsystem som finns idag.
De flesta är idag eniga om att det moderna Unixoperativsystemet föddes år 1971.
Det finns idag många olika sorters Unixoperativsystem och operativsystem baserade på Unix.
De flesta moderna Unix:ar är baserade på BSD-unix.

Exempel på vanligt förekommande Unix-operativsystem är: FreeBSD, Mac OS X, Solaris, OpenBSD.

I Unix-familjen finner du några av de absolut mest populära server-operativsystemen bland annat för att de flesta Unix-operativsystemen är stabila, säkra, enkla att använda och att lära sig samt att de flesta Unix-operativsystemen är fria (tex öppen källkod mm som Linux ovan) samt kostnadsfria att använda, även kommersiellt.

Flera av våra websidor som tex: Serverbutiken använder sig av servrar med UNIX-baserade operativsystem.

UNIX är i dag ett populärt operativsystem för exempelvis: E-postservrar, Web-servrar, Lagrings-servrar, Virtualiseringstjänster (moln, virtuell server, virtuella applikationer mm), FTP-tjänster, Datorkluster (inte minst där tunga beräkningar krävs), DNS-servrar, databasservrar, brandväggar mm.

Är du osäker på vilket Unix du ska välja så rekommenderar vi NetBSD för "små, blixtsnabba" system som inte ska förändras mycket under tid men som ska stå i drift länge och erbjuda hög tillförlitlighet. För dig som behöver ett system som ska kunna anpassas mer över tid rekommenderar vi: FreeBSD. För dig som behöver det absolut säkraste systemet och som kan tänka dig att kompromissa en aning på prestanda vid hög belastning i utbyte mot hög driftsäkerhet och gott skydd mot oönskade gäster i ditt system så rekommenderar vi OpenBSD.

Mac OS X som server-plattform rekommenderar vi i första hand inte.
 • Mac/OS, Apple Mac OS X, Mac Intosh.
  Sedan Mac OS X har Apple, som många andra, gått över till en ny UNIX-bas i sitt operativsystem.
  Apples operativystem är idag således derivat/dialekter av BSD-UNIX. Äldre versioner av Apples operativsystem förekommer i princip inte på Internet idag, Mac-användare är duktiga på att uppdatera.

  Mac OS X är, delvis pga den avsevärt högre kostnaden jämfört med andra motsvarande lösningar, relativt ovanlig som serverplattform idag.
  Även i miljöer som i övrigt domineras av Mac.
  Det är ofta svårt att motivera den högre kostnaden då många anser att Mac, precis som Microsofts plattformar har egenskaper som kan innebära merkostnader och behov av att lägga ned mer tid på bla systemunderhåll och administration jämfört med andra Unix-operativsystem eller Linux.

  Tack vare att Apple gick över till en UNIX-baserad plattform i och med Mac OS X så är det många systemadministratörer, programmerare och utvecklare som föredrar Mac på sin klient-dator (dvs ej server) då de har tillgång till en liknande miljö i sin lokala Mac-dator som på sin Unix- eller Linux-baserade server. Som rent server-OS är det ovanligt idag och deras marknadsandel ser ut att minska även framöver. För vissa kan en Mac mini vara ett alternativ om du absolut vill ha en Apple logotyp på din "server". Vi erbjuder även andra lösningar.
 • Microsoft Windows, Dos mfl.
  De flesta som använder Microsofts olika operativsystem till sina servrar använder idag antingen Windows Server 2008 eller Windows Server 2012. Den, idag obsoleta, äldre versionen Windows Server 2003 förekommer ännu i drift men sedan vi sålde den sista licensen i Sverige för några år sedan har de sakta men säkert fasats ut.

  Många har rapporterat problem att migrera till 2012 varför vi tills vidare rekommenderar Microsoft Windows 2008 Server Release 2 om du ska flytta en befintlig lösning till Windows 2012.

  Klient-operativsystem används dock för server och Microsoft Sverige har meddelat att de inte ser några problem att deras kunder ställer tex en Windows 7-pc i en serverhall och kör publika tjänster på den. Windows XP förekommer således som serverplattform (liknar Windows 2003), likaså Windows 7. Det finns till och med vissa applikationer som kräver ett klientoperativsystem på serversidan. För systemadministratören är det i många avseenden inte så stor skillnad jämfört med att använda något av Microsofts operativsystem för server, när vi talar om små installationer - i ett större sammanhang är det inte någon bra idé alls utan för att få ett system som fungerar på ett bra sätt måste du köpa in de, betydligt dyrare, server-licenserna.


  Av de vanliga operativsystem som finns idag så är i regel Microsofts system de som innebär högst kostnader och de som ställer högst krav på administration - bland annat med anledning av deras historik kring bland annat säkerhetsproblem.

  Det är en god idé att ha en eller flera personer som administrerar licenser, övervakar och installerar säkerhetsuppdateringar så snart de släppts (av Microsoft) om du väljer en plattform från Microsoft.

  Det har även gjorts många och omfattande jämförelser där man vanligtvis tar två identiska system (hårdvara) och installerar Linux eller Unix på den ena och Windows Server på den andra. Dessa "benchmarks" talar också sitt tydliga språk: Windows tar mer prestanda i anspråk på din server så du kan "kräma ut" betydligt mer ur din server om du inte väljer en Microsoftplattform.

  Precis som i fallet med Apple ovan så är det ofta svårt att motivera den högre kostnaden för Microsofts server-system även om det står Microsoft på användarnas klientdatorer när de loggar in.


  Krångligare, dyrare, osäkrare och sämre prestanda - varför väljer då vissa att ändå använda tex Windows Server? Det kan finnas speciella skäl och det vanligaste är att man har behov av att använda ett program som är konstruerat för Microsoft Windows (vad många missar är att det i många fall går att emulera Windows på Linux!). Andra skäl kan vara att man vill använda en teknik som tex Microsoft ASP eller liknande på en windows-miljö (inte emulera) för att få så bra prestanda som möjligt (vad många missar är att det går att sätta upp en accelererande proxy framför tex en mono-webserver och både skydda och förbättra prestandan på tex en .net-websida). Oavsett ditt skäl så hjälper vi er självfallet med arbetet att köpa in, leverera, installera, konfigurera och förvalta ert system så att ni får bästa möjliga service.

  Windows Server används idag exempelvis i följande miljöer: webbaserade system för tvättstugor, utvecklingservrar, databasservrar, inbäddade system, webservrar, klientdatorer och mycket mer.

  Värt att tänka på: ska ni använda virtualisering? Ett virtualiseringskluster är en relativt stor investering för många och ska fungera felfritt under lång tid. Det ställs särskilda krav på hårdvaran. Det är mycket troligt att mjukvarukostnaden (inkluderat alla de olika licensavgifter ni behöver köpa) kommer att dra iväg något otroligt om ni väljer en Microsoft-plattform för ert moln. Det finns flera olika fallgropar här som vi gärna hjälper er att tänka igenom inför ert köp! När man köper virtualiseringskluster finns det goda skäl att tänka till både en och två gånger innan man bestämmer sig.


  Dagens Microsoft Windows är baserat på NT som uppfanns av företaget under 1990-talet och är en förkortning av New Technology (till skillnad från exempelvis Windows 95 och 98 som då ska repressentera "Old Technology"?).

  NT 4, som faktiskt används på sina håll än idag, har sedan länge ersatts av först NT 5.0 (windows 2000 workstation och windows 2000 server) som i sin tur ersatts av NT 5.1 (Windows XP), NT 5.2 (Windows 2003), och NT 6.0 (Vista) se nedan i tabellen över flera olika operativsystem från Microsoft (inte alla och inte enbart serveroperativsystem. Det förekommer dock att flera operativsystem som inte avsetts använda för servrar ändå används för serverinstalltioner som tex Windows XP som är mycket lik windows server 2003 eller Windows 7 som är mycket lik Windows 8):
   

   

 • Windows NT 6.2

  Windows NT 6.0

  Windows 8


  Windows Vista

  Windows NT 5.2 Windows Server 2003; Windows XP x64 Edition
  Windows NT 5.1 Windows XP
  Windows NT 5.01 Windows 2000, Service Pack 1 (SP1)
  Windows NT 5.0 Windows 2000
  Windows NT 4.0 Microsoft Windows NT 4.0
  Windows 98; Win 9x 4.90 Windows Millennium Edition (Windows Me)
  Windows 98 Windows 98
  Windows 95 Windows 95
  Windows CE Windows CE

 

Windows NT 6.2 - Denna "fejkade" identiierare förekommer ibland, mest vanlig på piratkopierad mjukvara. Var aktsam om du stöter på detta.

Windows NT 6.2 - kan vara såväl Windows 8 som Windows Server 2012. Vilken av versionerna av någon av dessa produkter det avser är också omöjilgt att säga enbart utifrån identifieraren NT 6.2. Windows 8, som hittils inte alls mottagits väl hos användarna, är tänkt att ersätta Windows 7 som klientoperativsystem men användarna som ofta tycker det är svårt att använda systemet och upplever att datorn bara belastas och blir långsammare (till vilken nytta för användaren?) kastar gärna ut det och köper antingen en nedgraderingslicens eller hittar en annan ännu enklare och mer kostnadseffektiv lösning. Windows Server 2012 däremot har tagits emot lite bättre, dock är de skyhöga licenskostnaderna tillsammans med Microsofts nya policy för licenser något som i praktiken innebär att endast de allra största företagen har råd att använda Windows 2012 Server i sina moderna serverlösningar för tex virtualisering.
De flesta väljer istället en betydligt mindre underhållskrävande och mer kostnadseffektiv lösning i form av i första hand: Linux och i andra hand Unix.

För att uppnå maximal förvirring används nu även identifieraren "NT 6.2" för Windows Phone 8 - ett operativsystem som ersatte Windows Mobile och som garanterat inte är någonting du vill installera på din server.

Windows NT 6.1 - Windows 7 och Windows Server 2008 R2. Åter igen används samma identifiering för olika produkter, eller är de helt enkelt så pass lika varandra eller kanske rent utav samma produkt igen? Ingen vet varför men förvirringen blir total. Stöter du på identifieraren NT 6.1 så kan du inte veta om det är Windows Server 2008 eller Windows 7 och vilken av alla de olika versioner av dessa system som utgavs. Windows 7 var som klient operativsystem uppskattat av många som inte gillade Vista. Windows 2008 däremot var det många som inte förstod "poängen med" utan tyckte att de lika gärna kunde ligga kvar på Windows 2003. Hur som helst så är båda produkterna nedlagda idag och Microsoft hänvisar glatt till Windows 8 eller Windows Server 2012.

Windows NT 6.0 - Windows Vista. Den största floppen för Microsoft sedan Windows ME. I princip ingen som 2006 uppgraderade till Vista använder det idag. Det upplevdes som långsamt, buggigt, begränsande och allmänt ej användarvänligt. Namnet "Longhorn" används ibland för Vista. Trots fyra års utveckling misslyckades detta operativsystem totalt. Det är troligt att det inte släpps någon ny större uppdatering efter service pack 3 som släpptes 2009.

Windows NT 5.2: 64-bitars versionen av Windows XP, ej så vanligt förekommande då som nu och saknade stöd för många hårdvaror. Windows XP 64-bit version fanns i flera olika utföranden, bla för Itanium processorer.
 

Windows NT 5.2: Windows Server 2003 (Win2k3). Den mest vanligt förekommande versionen är idag Windows Server 2003 R2 som släpptes 2005. Av många föredraget som klientoperativsystem då det är baserat på Windows XP och enligt många är en "uppstädad" version av XP som har bättre prestanda. Det finns versioner som har stöd för mer än 4GB RAM vilket var något många saknade i Windows XP. Den sista versionen av Windows 2003 Server R2 i Sverige sålde vi på serverbutiken/compartment för något år sedan och det är, som det ofta är med Microsoft, ej möjligt att beställa den gamla versionen längre utan du måste köpa den nya versionen och därefter köpa nedgraderingslicenser och nedgradera dig till den version du vill ha, tex Windows 2003.

Windows NT 5.2: Flera andra windows system som tex Windows Home Server identifieras som NT 5.2 också. Detta är förvirrande och i regel är det idag Windows 2003 som du verkligen stöter på när du ser 5.2 men värt att notera är att tex Home Server, som är baserad på Windows 2003 Server R2 och släpptes 2007, och som togs fram för att bland annat kunna användas som enklare skrivarserver, fildelning och fjärradministration faktiskt kan förekomma på sina håll i äldre installationer.

Precis som hela Windows 2003-familjen så är de flesta 5.2-versioner av Windows nedlagda och ersatta av nyare produkter, dvs du kan exempelvis ej få tag på säkerhetsuppdateringar - något som kan vara livsviktigt för system som använder Microsoftsprogram, som har visat sig ofta innehålla allvarliga buggar och säkerhetshål som kan utnyttjas av obehöriga för att få tillgång till era system.
Vi rekommenderar inte att man använder äldre versioner av Windows annat än i särskilda undantagsfall.
Värt att notera är att även om Windows XP Professional ej längre går att köpa så är den "supportad", avslut för stöd för tex säkerhetsuppdateringar har skjutits upp i omgångar då ramaskri brutit ut bland alla användare av systemet som ofta valt att ligga kvar då de ej ville uppgradera till floppen Windows Vista eller Windows 7 och fortfarande använder plattformen i affärskritiska sammanhang. För att förhindra att detta sker igen menar nu många att Microsoft har en strategi där man ska "tvinga" användare att uppgradera ofta och köpa nya licenser tätare så att man inte igen får en stor användargrupp som ligger kvar på ett gammalt operatvisystem som kostar pengar att underhålla men inte ger några nya intäkter. En stor anledning att så många gått över till Linux eller Unix som Mac OS X är nog också att de inte kände att de hittade någonting "vettigt" att uppgradera till när Windows XP började kännas mossigt. Idag har bland annat Apple större marknadsandelar än de hade för femton år sedan vilket säkert oroar Microsoft.

Windows NT 5.1: Windows XP 32-bit (den vanliga versionen) fanns i flera utföranden som Home, Starter, Media Center mm. Släpptes 2001. Den mest populära versionen av Windows. Den vanligaste förekommande versionen idag av 32-bitarsversionen är Windows XP Professional Service Pack 3 som kom 2008 och som klarar 4GB RAM.

Windows NT 5.0.2195.7061: Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) - den sista versionen som släpptes och i regel den version man stöter på idag. Nedlagd 2010 och ersattes av Windows XP (klient) och Windows 2003 (server).

Windows NT 5.01: Windows 2000 Service Pack 1

Windows NT 5.0: Windows 2000. Både Windows 2000 Server och klientversionen Windows 2000 Professional identifieras på samma sätt. Windows Advanced Server 2000 erbjöd stöd för upp till 8GB RAM och 8st processorer. Windows Datacenter Server 2000 hade stöd för upp till 32st Processorer och 64GB RAM.

 

Windows NT 3.x, 4.x: NT 3.1, 3.5, 3.51, 4.0: Microsofts "New Tehnology"-Technology var för många ett ont måste, idag finns det ingen anledninga att använda dessa produkter.

 

Windows ME: Windows ME (WinME) - Windows Millenium Edition från 1999 - den sista i Windows 9x-familjen - blev en stor flopp, främst då den var/är instabil. Windows 98SE är att föredra.

 

Windows 98: Windows 98 (Win98) - Windows 98 SE från 1999 lades ned 2006 och användarna uppmuntrades att uppgradera till Windows XP.

 

Windows 95: Windows 95 (Win95) - Windows 95 OSR 2.5 från 1997 är år 2000-säker, 32-bitar.

 

Windows CE: Windows CE - Windows Embedded Compact är för så kallade inbyggda system. Version 7 från 2011 stöter man mest på i tex kassa terminaler och är inget för serverbruk.

 

Windows 3.x och tidigare: Dessa operativsystem är i bruk endast på ett mycket litet antal platser i världen och då i regel i system där man "måste" använda dem för att tex kunna använda mycket gammal hårdvara som det ej finns några moderna drivrutiner till. Stansmaskiner är ett exempel på detta och vi har faktiskt ett litet antal användare med gamla AT-maskiner och Windows 3.11. En stor nackdel (eller fördel) är att stöd för nätverk som TCP/IP (Internet/internet) saknas i grundsystemet och måste läggas till.

 

Behöver du, av någon anledning, köra ett uråldigt Windows-system på en server? Sätt upp det som en virtuell maskin istället för på en dedikerad server och se till att skydda systemet ordentligt, inte minst med brandväggar med strikta accessregler. Ett gammalt Windows-operativsystem som det inte släppts säkerhetsuppdateringar till på många år både kryllar av säkerhetsbrister och buggar och du måste förvänta dig en allt annat än problemfri miljö. Därmed inte sagt att det är omöjligt att sätta upp en bra lösning för ert behov.

Notera att det idag är enkelt att "emulera" i Linux och Unix. Det är enkelt att "simulera" alla möjliga olika typer av Windows-miljöer på en Linux server. Det går även att installera windows-program i Linux via en Windows emulator. Även i Windows kan man med hjälp av tredjepartsmjukvaror köra ett program och låta detta "tro" att det körs på tex en gammal Windows 2000-server.

Att emulera eller virtualisera i Windows innebär dock en högre kostnad, du behöver ofta ett antal olika licenser (tex en för varje processorkärna, en för varje användare OCH en för själva mjukvaran osv) så det kan vara enklare, snabbare och innebära en betydligt lägre kostnad att använda Linux istället. Ta hjälp av våra konsulter för att reda ut vilket som är enklast för er; att sätta upp en ny lösning som ersätter den gamla eller att "emulera" en gammal miljö.

 

 

Det finns även många andra serveroperativsystem (och ännu fler workstation-operativsystem) och beroende på hur man vill definiera begreppet server kan man även utvidga eller korta av listan.

Idag är det i särklass vanligaste operativsystemet Linux eller Unix om man generaliserar så kan man anta att detta beror bland annat på att dessa plattformar är enkla att administrera, har hög tillförlitlighet och säkerhet, relativt sett låga kostnader för licenser och underhåll vilket gör dem kostnadseffektiva och driftsäker plattform.

I valet av plattform bör du även inkludera frågor som vem som ska sköta det löpande underhållet, övervakning mm och hur dessa personers/företags kompetensprofil ser ut idag och imorgon.
Kanske blir det på lång sikt mer effektivt att välja en dyrare lösning om du har bättre tillgång till kompetens inom de områden som är avgörande för just din plattform eller applikation.

 

Vad ska man då välja?

Det korta svaret är helt enkelt: det beror på!

Det beror på vad din server ska göra idag. Imorgon. Hur ni vill arbeta med/mot servern. Vilken budget ni har. Hur ni ska administrera servern och sköta tex underhåll? Har ni personal med rätt kompetens för att sköta tex säkerhetsinställningar i en brandvägg i en Windows Server? Vem ska sköta säkerhetsuppdateringar? Får det bli avbrott? Hur ofta och långa?

I de allra flesta fallen är det i praktiken absolut enklast med en Linux-server. Du får en problemfri miljö som redan från början är säker.

Vår generella rekommendation är: Debian Linux.

Detta är ett mycket enkelt och "stilrent" operativsystem, inget onödigt "äter upp" prestandan i er server. Det finns enkelt tillgång till massor av mjukvaror för allt möjligt som ni kan tänkas vilja göra i framtiden.

 

Fördelar med Debian Linux:

 • Robust, säkert minimalt system som gör "vad det ska" och ingenting annat.
 • Tillgång till många mjukvaror utan extra kostnad.
 • Stort stöd för olika typer av hårdvaror, drivrutiner mm.
 • Driftsäkert, går tex att för förhandsvarningar innan problem uppstår.
 • Ingen licensavgift = låg kostnad för er.
 • Säkerhetsuppdateringar släpps snabbt och utan extra kostnad.
 • Mångsidigt, går att använda som allt från kontorsserver till nod-medlem i datorkluster.
 • Lätt att administrera.

Annonsplatser: