Applikationsserver

En applikationsserver är inte en enskild fysisk server utan är i regel en mjukvara som körs "ovan på" annan mjukvara i en server.

Läs mer