Du är här: > > Nyheter > Vi vill gärna sälja ert företag världens bästa webserver!

Vi vill gärna sälja ert företag världens bästa webserver!

Som du säkert känner till så är Linux det dominerande operativsystemet i många sammanhang i världen, framför allt ute på Internet och när vi talar webservrar så är det industristandard sedan mycket länge (när det gick om UNIX i förra seklet).

Som du också vet så kan vi servrar, både hårdvara och mjukvara och i denna artikel vill vi ge ert företag rådgivning och tips inför ert nästa köp av server.

 

Först och främst: Ta er tidigt i projektet en funderare; Ska ni verkligen sköta serverdrift själva? Möjligheten finns att få ert system levererat direkt till vår egen serverhall så slipper ni sköta många av de underliggande teknikerna och den daliga driften!

 

1. Val av operativsystem.

Troligtvis vill ni välja ett Linux. Det finns så oändligt många fördelar med detta på både kort och lång sikt vilket är anledningen att i princip alla i hela världen väljer Linux. Men vilket Linux? För att göra något som är allt för komplicerat egentligen för att få summeras så här kort så tänker vi ändå summera så här:

- RPM-baserat eller Debian-baserat? Detta är er första fråga. I ett fåtal fall blir svaret "något annat" och då kan ni väga in andra operativsystem som slackware, arch mfl.

De flesta väljer idag ett Debian-baserat system som tex Ubuntu.

Det finns många bra, robusta, säkra, driftsäkra och långsiktiga operativsystem inom både Debian-världen och RPM-världen.

Väljer ni något annat än Debian, Ubuntu eller något baserat på något av dessa så väljer ni kanske Red Hat, CentOS, eller Suse.

Det är egentligen till stor del en smaksak. Att installera program med yum är precis lika enkelt och säkert som att installera med apt-get så det är i slutänden upp till hur driftorganisationen ska jobba med och förvalta era system.

 

Väljer man inte Linux så väljer man i regel UNIX. Här är FreeBSD det dominerande alternativet. OpenBSD används av de med extremt höga krav på säkerhet och NetBSD är tillsammans med många andra BSD-UNIX:ar (som MacOS) ganska ovanliga men förekommer. Vi rekommenderar aldrig Apples produkter som servrar utan FreeBSD eller OpenBSD eller möjligen NetBSD är troligtvis det som ni kommer vilja välja.

 

De som inte väljer något UNIX-baserat operativsystem har nu egentligen bara en stor tillverkare att välja på och det är Microsoft. Det är många som av gammal hävd använder Microsoft och de allra flesta är ense om att i en servermiljö så lämpar det sig sällan lika bra som tex Linux. Dessutom går det utmärkt att såväl emulera som virtualisera Windows ovanpå en Linuxdator, ofta med bättre resultat dessutom, så för de flesta är inte detta ett alternativ.

Vi leker nu med tanken att ni valt Ubnuntu 14.04 LTS, den senaste Long Term Service-versionen från Ubuntu.

Vad ska man då ha för övriga mjukvaror? Jo man måste först och främst ha en webserver!

 

2. Webserver

De senaste stora mätningarna som görs, där man tittat på aktiva webplatser på Internet och vilka plattformar de använder, visar en stor trend senaste tiden. Sedan 2012 har Apache långsamt minskat marginellt, från att totalt dominera är de nu nere i ca 60%.

Mer än hälften av alla webplatser "frontar" alltså utåt med en Apache-server.

Av många anledningar. Den är säker, enkel att hantera och robust. Det går att skala upp och den går att installera på i princip alla olika operativsystem som du kan tänkas använda på en server någonsin (inklusive Apple och Windows).

Den är kostnadsfri.

Det finns massor av dokumentation, även den kostnadsfritt och det är enkelt att få hjälp med inställningar mm.

Varför har då Apache tappat i användandet?

I vissa mätningar är Apache nere på rekordlåga 55%!

Jo. Det finns en enkel förklaring. När du har många, stora och tunga webplatser på en och samma server så kan Apache ibland bli tungt. Man vill dock ändå på sitt backend-system ha Apache eftersom det finns många fördelar. MEN, man sätter en accelerator framför (som tex compartment ABs CDN-tjänst) för att snabba upp, cache:a webplatser och göra viss filtrering.

Dessa frontendar har i regel inte Apache som mjukvara, även om det förekommer, utan kan köra tex Nginx eller någon annan mjukvara. Dessa är i regel lite knepiga för många att konfigurera så man köper en tjänst som gör ungefär samma sak.

Detta ser man tydligt i mätningarna då "Other" ökar stadigt (bakom detta ryms allt möjligt från lastbalanserare till Apache där man dolt information av säkerhetsskäl så det inte går att identifiera Apache enkelt). Man ser även att Nginx gjort en stor ökning.

De senaste siffrorna när man tittat på nära en miljard webplatser som är aktiva (vi räknar bort en del mindre bloggar och liknande vilket faktiskt är till Linux och Apaches nackdel) och får följande ungefärligt resultat, ett tvärsnitt av hela Internet:

 

Apache ca 55%, marginell ökning sista tiden men en generell nedåtgående kurva sedan 2007-2008 då man var uppe på nästan 80%.

Nginx ca 17%. En marginell ökning sista tiden och från 0% 2008 har de långsamt blivit frontend men i många fall även backend -server för många webplatser. Kanske särskilt de mindre webplatserna vilket är en intressant trend. Detta kommer med stor sannolikhet leda till en ökning även bland de större webplatserna på sikt.

Microsoft (exkl Apache på Microsoft Server) ca 12%. En stadig plats som ionte förändrats mycket på sistone och generellt är en nedåtgående trend från att ha haft nästan 20% som högst runt 2008-2009.

Övriga mellan 10-20% beroende på hur man mäter. Denna post innefattar såväl Apache som frontend och backend som andra acceleratorer framför Apache. Alla säkerhetsmedvetna webplatser hamnar här och även webpubliceringsverktyg som tex CCM hamnar här ganska ofta. Detta pga hur mätningarna är utförda.

Google ca 2-3%. En långsam minskning, de går lite upp och ned och har sedan 2013 en tydlig nedåtgående trend från sin topp vintern 2012.

 

 

...summering: och nu vet ni hur många andra gör. Självklart behöver inte ni göra som alla andra! Vad passar er bäst?

 

..och om man har svårt att ta reda på vad man tror passar bäst så ringer man: 08-91 55 44 så hjälper vi er att ta reda på det!

 

 

3. Hårdvaran

Här är flera faktorer viktiga att ta med!

Hur ska ni (eller någon annan) sköta driften för systemen? Detta ställer flest krav på hårdvaran (och även mjukvaran såklart) och det kan mycket väl vara så att ni tänkt välja kraftfullare och mer prisvärda rack-servrar av någon anledning men på grund av praktiska skäl tvingas välja de mer utrymmeskrävande tornservrarna istället!

Ska systemet gå att fjärrstyra enkelt?

Bäst är i regel att välja ett rack, tex ett enkelt och billigt rack som detta:Rackprodukter

..och bäst är i regel att välja rackservrar.

Många väljer flera små servrar och vissa väljer färre men större servrar.

Generellt kan man säga att ju "större" (och mer kraftfull) server desto högre pris och sämre andrahandsvärde. Är detta viktigt för er (kommer ni tex sälja av använd utrustning varje år och byta ut mot ny så kan andrahandsvärdet faktiskt vara en viktig fråga!) så kan det faktiskt vara bättre att välja mindre servrar som kan ha bättre prisutveckling.

Känd eller okänd tillverkare spelar dock mindre roll, särskilt om vi talar om skräddarsydda eller modifierade system (som är mycket vanligt) - då används i regel standardkomponenter och dessa är lätta att få tag på och enkla att byta ut. Jämfört med tex de strömslukande dell-servrarna där reservdelar kan bli väldigt dyrt så är här en "standard server på Intel-plattform" helt klart att föredra.

En bra lagringsserver behövs. Troligtvis flera. Här finns många bra alternativ, ta tex en titt här: Rackserver

 

Med största sannolikhet kommer ni att använda er av virtualisering och då kan det vara en god idé att ha ett par likadana servrar ( i regel används aldrig färre än tre identiska maskiner i ett kluster ).

Bra rackserver att utgå i så fall är tex OfficeServer RS-Maxi-R14 eller den något dyrare RS-6017

Oavsett vilken eller vilka servermodeller ni använder i era kluster så behövs separat lagring, gärna även detta i ett kluster. Ett vanligt misstag är att använda intern lagring helt och hållet. Det behöver man också men man får inte enbart förlita sig på intern lagring - den går sönder.

Att förebygga dataförlust med enbart intern lagring kommer att innebära en prestandaförlust så det är bättre att lägga den externt!

 

Brandväggarna, även dessa med fail over och i ett kluster som aldrig har färre än tre medlemmar (minst tre fysiska servrar behövs med andra ord!) kan med fördel vara Nidavellir-kluster - då kommer ni ned i pris direkt tack vare lägre inköpskostnad och även på lång sikt tack vare att ni slipper köpa till dyra licenser i takt med att ert nätverk växer osv.

Den bästa lösningen om man har många separata nät är i regel att dela upp de olika fysiska näten i olika subnät och använda separata brandväggskluster. Den som vill kan då beställa 2st eller fler brandväggar i ett "kit" som denna: Nidavellir Mk II 4-port firewall kit för High Availability med fail over

Lastbalansering och andra funktioner får ni alltid med i brandväggen när ni väljer Nidavellir - även detta en bra anledning att separera de olika näten om ni har många mycket hårt belastade nät - låt inte lastbalansering på ett LAN på något sätt ens teoretiskt kunna påverka prestandan för ett annat fysiskt nät.

Att dela av de olika nätverken med "vattentäta" skott och inte på något vis tillåta kommunikation mellan resurser annat än om det absolut är nödvändigt är en självklarhet.

Har ni inte tänkt ha egna IT-säkerhetsexperter som finsn behjälpliga 24/7/365 för driftorganisationen som sköter servrarna så rekommenderar vi ett supportavtal även för brandväggen!

 

Annonsplatser:
co-location