Du är här: > > Nyheter > Nya uppdateringar för Nidavellir Mk II

Nya uppdateringar för Nidavellir Mk II

Idag släpps en ny uppdatering för Nidavellir Mk II-brandväggarna som både medför ny funktionalitet och vissa designuppdateringar. Vi rekommenderar att du som själv ombesörjer uppdatering av era brandväggar snarast möjligt uppdaterar brandväggar.

 

Uppdatering för High Availability-kluster

Har ni flera brandväggar rekommenderar vi att ni uppdaterar dem en i taget. Har ni ett High Availability-kluster (HA) med fler än en brandvägg så kan du börja med att kopla bort alla brandväggar från HA-klustret utom den som är Master.

 

1. När du ser att endast Master-firewallen tar all trafik loggar du in på de övriga brandväggarna och uppdaterar dem en i taget. Låt dem ej synka med Mastern (tex genom att koppla bort nätverkskabeln mellan varje slav-firewall och den switch ni använder för HA-klustret).

För att installera uppdateringen följer du anvisningarna, starta EJ om brandväggen medan den installerar uppdateringen. Skulle strömmen brytas kan problem uppstå så börja om nödvändigt med att säkerställa att UPS-ansluntningen fungerar som den ska innan du påbörjar uppdateringen.

 

2. När du installerat uppdateringen på en brandvägg så kommer den att starta om automatiskt. Det tar ca 30 sekunder. Genom att låta slavarna uppdateras först och starta om innebär inte dessas omstarter någon driftstörning.

 

3. När det är dags att uppdatera den brandvägg som är Master. Det blir ett kort avbrott när Master brandväggen starta om. Först när den är uppe och i drift kopplar du in hela HA-klustret igen. Om du vill kan du nu testa att starta om de olika brandväggarna och se att alla precis som vanligt tar över i HA-klustret.

 

Uppdatering av enskild brandvägg (ej High Availability)

Har du endast en brandvägg som ska uppdateras så kan du lugnt bara följa instruktionerna i gränssnittet när du loggat in. Tänk på att inte starta om brandväggen under tiden den installerar uppdateringen. Det är endast i slutet som det blir ett kort avbrott när brandväggen startar om men all trafik kommer fungera normalt fram till det allra sista ögonblicket (precis som tidigare uppdateringar).

Säkerställ att brandväggen har fungerande UPS-anslutning eftersom ett fel i strömtillförsel medför en krash under pågående installation.

När uppdateringen är slutförd kan du logga in på nytt och bekanta dig medde nya funktionerna och gränssnittet.

 

Nyheter i gränssnitt

Den senaste uppdateringen medför inte bara ett mobilanpassat gränsnitt utan även en hel del mindre justeringar i hur du ställer in och var du ställer in olika egenskaper. Du som använt Nidavellir en tid kommer dock snabbt känna igen dig.

 

Vissa gamla funktioner för bland annat temperaturövervakning har bytts ut så om du i mailrapporter eller på Dashboard visar temperaturer så behöver du byta till den nya funktionen för Thermal Sensors. Tidigare kunde du använda flera olika metoder för att kontrollera temperatur men nu finns enbart en ny funktion för att förenkla.

Detsamma gäller för UPS-övervakning. Nya uppdateringar för UPS-anslutning som är enklare att hantera och som på ett liknande sätt temperaturkontroller kan hämtas på olika sätt, tex på Dashboard. UPS Status visar hur lång tid på nuvarande belastning du har och vilken belastning UPS:en har. Ett måste för säkra nätverk.

Flera plugin-funktioner har uppdaterats och vi rekommenderar att du tar en titt under System-menyn och bekantar dig med alla menyvalen men särskilt om du installerat plugins så rekommenderar vi att du kontrollerar om de kan (och därmed bör) uppdateras, flera plugins har det släppts nya uppdateringar till. Gör du stora förändringar: gör en backup och starta om och kontrollera för säkerhetsskull att allt startar upp som du tänkt dig innan du sätter brandväggen i produktion igen.

 

Du som har vårt supportavtal kan naturligtvis även ringa direkt till vår support och få hjälp med genomgång.

Annonsplatser:
co-location