Du är här: > > Nyheter > SSD, RAID & TRIM?

SSD, RAID & TRIM?

SSD (Solid State Drives) kan innebära ett rejält lyft för prestandad i ett system, RAID likaså och adderar dessutom datasäkerhet.

I en server vill du i regel ha både bästa möjliga prestanda och högsta möjliga datasäkerhet, många vill använda SSD-diskar och RAID (diskspegling) men har missat att TRIM (det verktyg som du använder för att "rensa upp" och i praktiken behålla prestandan på ett system med SSD-diskar) INTE går att använda tillsammans med RAID.

I praktiken, om du väljer SSD-diskar och RAID så kommer du på sikt få ett mer och mer långsamt system och du utnyttjar varken diskspeglingen (datasäkerheten & lågt slitage + hög prestanda) eller SSD-tekniken till fullo, tvärt om. I flera fall kanske det skulle ha varit mer kostnadseffektivt och bättre för prestandan att välja mekaniska hårddiskar (som i regel är betydligt billigare) och RAID5 eller RAID10 eller liknande.

Vissa förespråkar istället att man helt enkelt väljer bort RAID för sina servrar med SSD-diskar, något som kan få den något sånär riskmedvetne att hicka till av fasa. Hur gör man då?

Vi vill ju både ha ett snabbt, modernt och datasäkert system som ska stå pall i många år när vi köper en ny server.

 

 

Det finns en smart medelväg och om vi bortser från möjligheten att jobba med lastbalanserade klusterlösningar, så är den i många fall den mest prisvärda, nämligen att vi inte utnyttjar mer än maximalt 90% av SSD-diskarna, helst kanske så lite som 80%. Genom att skapa en partition som enbart tar upp 80% av SSD-disken så kommer de allra flesta SSD-diskar att utnyttja de resterande 20%:en av disken åt hantering av fel och för att förbättra prestanda. När "sektorer" så småningom börjar gå sönder på din SSD-disk så ska disken klara av att "flytta runt" dessa och till slut använda upp hela 100% av disken.

 

Denna medelväl är i många fall den smartaste och enklaste lösningen och du kan kombinera den med RAID utan problem. Var bara noggrann när du partitionerar och var inte rädd att ta till en god marginal, har ni behov av extra hög datasäkerhet och inte så stort behov av internt lagringsutrymme? Varför inte skapa en betydligt mindre partition och kanske reservera 25, 30 eller ännu mer utrymme till den "outnyttjade poolen" som SSD-diskarna själva får förfoga över.

En bra grund-konfiguration för den här typen av system som ska leverera optimal prestanda och datasäkerhet kan vara som följer, kontakta oss gärna för skräddarsydd offert:

 

 - Redundant ström.

 - RAID 5 (minst 3+1) eller RAID50 (3+1 *3, totalt 12 diskar).

 - Mycket & snabbt RAM, detta avlastar hela systemet.

 - Hot Swap-diskar.

 - Extern, automatiserad backup.

 

Fördelar med RAID50:

 - Snabbt och relativt säkert.

Nackdelar med RAID50:

 - Får du ett haveri på två diskar samtidigt så riskerar du totalt datahaveri. En risk som är betydligt högre med RAID50 än tex RAID5.

 

Fördelar med RAID10:

 - snabbare än RAID50.

Nackdelar med RAID10:

 - Inte lika hög datasäkerhet som tex RAID5.

Annonsplatser:
co-location