Du är här: > > Nyheter > Fördela kritiska uppdrag på flera servrar

Fördela kritiska uppdrag på flera servrar

Ur kostnadsperspektiv kan det verka lockande att samla många tjänster på en och samma server, tex hyra en enda dedikerad server för företagets webplatser, företagets mailserver och all lagring. Men vad händer vid tex underhållsarbeten eller driftstörningar? Jo precis alla tjänster slutar fungera. Här måste man komplettera med CDN för weblatser men det är även en god idé att lägga extra känsliga system som epost-tjänster på helt separata tekniska plattformar.

Vi har färdiga lösningar för detta som man kan utgå ifrån helt och hållet eller anpassa ytterligare.

Annonsplatser:
co-location