Du är här: > > Frågor & Svar > Hur mycket bandbredd behöver en ?

Hur mycket bandbredd behöver en ?

Vi får ofta frågor som: "Hur mycket bandbredd behöver våra IP-kameror" eller "Hur ska vi dimensionera våra Internetaccesser för VPN" osv.

Det korrekta svaret är att: det måste vi lägga upp ett utredningsuppdrag åt er för att veta med säkerhet.

..Men, det går att "höfta" ganska bra och nedan finner du lite information att utgå ifrån:

IP-kameror

...som vanliga övervakningskameror som i regel är nåbara via WLAN, trådbundet nätverk och/eller mobilnät -

Tänk på: ibland med en eller flera separata POE-switchar (Power Over Ethernet) så blir det extra viktigt att se till att reservkraft finns tillgänglig överallt där dessa switchar sitter. Med lite otur ser era lokaler ut så att ni måste placera ut reservkraftsaggregat på lite olika ställen. Det går i regel att lösa på något bra sätt. Med POE blir det åtminstone betydligt smidigare än att köra vanligt Ethernet OCH dra en massa el-kablar kors och tvärs i era lokaler.

Var noga med att välja kameror som klarar två överföringstekniker, tex WLAN och vanligt trådbundet nätverk med en nätverskabel eller LAN och GSM. Testa kamerorna regelbundet. Varför inte ställa in periodisk sändning av stillbilder som komplement till larm vid rörelse om ni inte spelar in hela tiden.

Lagra aldrig film/bild direkt i kameran. Lagra ej heller i en videoserver som står i samma lokaler, gör ni det så se till att en kopia lagras någon annanstans också. Bästa lagringstjänsten är någon av compartments backup-tjänster eller lösningar för moln-lagring. Har ni mycket data att spara och/eller vill kunna gå långt tillbaks i tiden, ta en titt på en serverhostingtjänst som tex en vps.

Med rätt regler i era Nidavellir-brandväggar kan ni se till att kamerorna är nåbara från tex sommarstugan, hemarbetsplatsen och mobiltelefonen utan att någon annan kan nå eller ens "se" att ni har kameror som är nåbara externt.

 

Rent generellt så brukar de flesta webkameror (IP-kameror, oavsett om det är TCP, UDP osv) klara sig ganska bra med 1Mbps. Mer kan vara bra om det är ljud också. Om ni ska strömma högupplöst ljud och bild så kan man ta i med ca 2Mbps per kamera, det brukar vara ok för de flesta olika fabrikat. Vill du ha marginal så reserverar du 3Mbps per kamera redan från början.

En snabb huvudräkning, säg att ni har tio kameror och alla ska ha 3Mbps, det blir 30Mbps. Många företag idag har inte ens en så kraftfull förbindelse och det innebär stora kostnader att investera i så dyra accesser. Har man flera olika kontor eller lokaler som måste/bör anslutas med separata Internetaccesser så kan det dra iväg. Varför inte göra så att ni använder rörelsestyrd / händelsestyrda larm i första hand och att ni inte strömmar video (och framför allt audio - ljudet är ofta det som tar mest bandbredd!) hela tiden eller åtminstone inte från alla kameror?

Är det inte möjligt att lösa det på något annat sätt så blir det till att investera i nya Internetaccesser, något som vi förövrigt kan hjälpa er med. Tänk dock på att en asymetrisk Internetaccess (exempelvis alla ADSL-tjänster) EJ går att använda, vi tar det igen - ADSL som tex Telias "fast access" via koppar som kan heta "Proline" och liknande, går INTE att använda - dessa tjänster är i regel inte symmetriska, dvs du får mer data nedströms än vad du får uppströms - du kan ladda ned snabbt men skickar i en mycket låg hastighet - faktiskt är det nästan uteslutande och oavsett accessleverantör begränsat till maximalt 0.7Mbps (!).

Om era kameror behöver minst 1 och helst 3Mbps så säger det sig självt att en tjänst som kan marknadsföras som "upp till 24Mbps" men som i själva verket är upp till 24Mbps nedströms (kanske 18Mbps i praktiken om ni har tur) och 0.7Mbps uppströms inte fungerar ens för en enda kamera. Det har ingenting att göra med hur många IP-adresser ni har eller liknande utan för att kunna skicka data från kamerorna (uppströms) så måste ni har åtminstone 1Mbps per kamera och då faller i princip alla koppartjänster bort.

Som sagt, vi hjälper gärna till att handla upp accesstjänster åt er och har goda kontakter med ett antal ISP:er och lång vana av att handla just IP-kapacitet.

 

VPN-tjänster

Många vill köra VPN mot sitt kontor, kanske för att nå sin lagringsserver som står och samlar damm mitt på kontoret. Ofta går det att lösa detta på andra, bättre sätt men om vi bortser från detta och fokuserar på VPN och andra liknande tjänster där saker och ting (IP-trafik) ska tunnlas inuti en krypterad förbindelse tvärs över Internet så är det nårga saker som är viktiga att tänka på:

a) Den svagaste länken, dvs den sträcka på Internet som IP-paketen ska skickas som har sämst bandbredd, är det som sätter ribban för hur bra eller hur dålig kvalitet du kommer att ha när du kopplar upp dig. Mobilt bredband från sommarstugan är exempelvis ofta en ganska dålig förbindelse och om du teoretiskt kommer upp i ca 0.5Mbps som mest på ditt mobila bredband så kommer denna flaskhals påverka allt annat du försöker göra.

Du kanske bara kan göra en sak i taget och får skippa att streama musik via spotify medan du sitter och jobbar distans.

b) All form av kryptering tar en del kapacitet av alla inblandade "noder", dvs åtminstone din dator får jobba lite extra och din VPN-router (kanske en Nidavellir-brandvägg?) får jobba lite extra bara för att "räkna på krypteringen" hela tiden. Ju fler VPN-tunnlar och ju starkare kryptering desto mer systemresurser förbrukas.

c) Att skicka trafik kors och tvärs över Internet innebär i regel lite högre "latency",dvs då får lite längre svarstider och sämre kapacitet. Även om alla förbindelser är blixtsnabba så går det alltid lite långsammare med VPN än att ansluta direkt från punkt A till punkt B.

Eftersom all trafik du ska skicka genom VPN-tunneln måste passera igenom alla led på vägen så innebär det åter igen att tex Spotify, eller allt annat som kanske inte är livsviktigt att "slösa bandbredd på" får stryka på foten om du ansluter via en dålig förbindelse, tex dålig täckning på mobilt bredband.

Det är också "vad du ska göra" som sätter ribban för hur mycket bandbredd som går ut, många "stryper" dock sina VPN-accesser på 1Mbps. Särskilt större kontor med många medarbetare "ute på fältet".

Som alltid med TCP-trafik så är det klokt att räkna med lite extra "over head" -trafik, har du 10st VPN på 1Mbps, så allokera lite mer än 10Mbps åt dem.

Har du en Nidavellir-brandvägg för att ta hand om VPN-trafik så är det även enkelt att lägga upp tex trafikprioritering så att ni kan höja/sänka prioriteten på olika typer av trafik till/från brandväggen för att få bästa användarupplevelse. Exempelvis kan man låta en typ av trafik, tex SMTP, "äta upp" outnyttjad bandbredd från en annan typ av trafik, tex HTTP, när det är lite HTTP-trafik men mycket SMTP-trafik osv.

 

Mailservrar, Webservrar, Lagringsservrar och andra publika tjänster

Detta är ett så pass komplicerat kaptitel att vi tillsvidare hänvisar till vår support. Rent generellt kan man säga att det dels innebär ett stort ansvar och en 'skyldighet' att leva upp till en massa regler, policys och standarder på Internet så snart man sätter upp en publik tjänst på webben som tex en webserver eller mailserver.

Dessutom är det så mycket intrångsförsök och annan oönskad trafik så att det är oerhört viktigt att tänka till. Inte minst e-postsystem ställer oerhört höga krav på både planering och kompetens för både genomförande och förvaltning/drift och underhåll så en god idé är att börja med att ställa sig själv frågan om man ska hyra tjänsten som tex en Co-location eller annan server-tjänst från compartment till att börja med. Vi levererar servrar direkt till både compartment ABs driftmiljöer och andra datacenter, serverrum, produktionsmiljöer eller vad ni vill kalla det för i hela landet. Kombinera med ett IT-supportavtal för snabb, prioriterad support när problem och frågor uppkommer.

Generellt om publika servrar: Det går åt bandbredd. Mycket bandbredd. Ta i i överkant så du nästan spricker och ta därefter i ännu mer. Se till att ha möjlighet att på kort varsel kunna lägga till ännu mer bandbredd. Minst 30% överkapacitet.

Tänk på: exempelvis en bild som skickas från en websida blir "större" när den skickas till besökaren än vad den verkligen är på disk. Inte sällan mer än 30% större. Det samma gäller e-post, dels hanterar e-postprotokollet bifogade filer mycket "illa" och en fil växer alltid med minst 30% redan när den bifogas i ett e-mail. Dessutom, även här, så blir bandbredden som går åt för att skicka innehåll på tex 1MB mer än 1MB, räkna även här med minst 30%. Summa summarum: ta i i överkant. I regel är allt under 100Mbps ointressant.

Ta hjälp av compartment ABs konsulter för att planera er nätdesign och handla upp hårdvara och underliggande tjänster som IP-kapacitet för ert serverrum.

Annonsplatser:
co-location