Du är här: > > Frågor & Svar > När du fått ditt system levererat..

När du fått ditt system levererat..

1. Först och främst behövs ett operativsystem,
om du inte köpt en installationstjänst från oss, utan fått servern levererad utan att mjukvaror som operativsystem har installerats - eller själv hämtat ut servern från vår serviceverkstad.

De flesta operativsystem inklusive Linux, Unix och Windows går att installera direkt från en CD-skiva (eller DVD-skiva) - detta är den rekommenderade metoden, bland annat efterssom du då inte behöver ansluta till Internet i onödan.

Tänk på att om du installerar ett Microsoft Windows-operativsystem så måste du säkra systemet och installera en mjukvarubrandvägg och ett AntiVirus-program innan du ansluter till Internet via en säker hårdvarubrandvägg - även den korta tid systemet är exponerat mot Internet medan du hämtar uppdateringar via windows update räcker för att ditt system ska bli helt och hållet "hackat".

Har du köpt ett operativsystem från oss och fått det levererat i samband med din hårdvara så kan du vanligtvis bara sätta in CD-skivan i datorn och starta om för att datorn ska "boota mot CD-skivan" och automatiskt påbörja installationen.

Tips: installera antivirusprogrammet först och anslut till Internet först efter detta steg för att hämta eventuella uppdateringar till ditt operativsystem.

(Saknar du operativsystem så kan du såklart beställa det separat från oss - dock är det viktigt att beställa det så snart som möjligt för att kunna få tillgång till exempelvis OEM-rabatter mm efterssom dessa endast kan utnyttjas med helt nya system - väntar du för länge så kan det tyvärr vara så att vi tvingas sälja andra versioner till fullt pris av exempelvis Windows-operativsystem från Microsoft. I princip är Linux och Unix alltid tillgängligt till samma låga pris - eller så kan du själv ladda hem någon av de kostnadsfria versioner som finns tillgängliga på Internet)

Beroende på vilken hårdvarukonfiguration du valt så kan även drivrutiner behöva installeras i samband med installationen av operativsystemet - exempelvis kan du behöva installera drivrutiner för vissa RAID-kort från separat media. Det kan då vara praktiskt att använda ett vanligt USB-minne för att slippa joxxa med externa DVD-läsare via USB eller diskettstationer mm.


2. Drivrutiner
Om inte alla nödvändiga drivrutiner inkluderats vid installationen av operativsystemet måste dessa nu installeras.
I den medföljande dokumentationen från oss finner du vanligtvis en CD-skiva med drivrutiner för moderkortet. I regel är det alltid bäst att börja med att installera dessa.

Tips: bläddra runt på skivan så finner du även extra-program som inte installeras om du väljer "minimal" installation. Exempelvis kan program för avancerad fläktstyrning och övervakning ligga med som "icke obligatoriska" program.

Grafikkortsdrivrutiner - innehåller din dator/server ett separat grafikkort (som inte är integrerat/inbyggt på moderkortet) så rekommenderar vi alltid att du går direkt till grafikkorttillverkarens webplats och laddar ned den senaste versionen och installerar denna.

Tänk på att inte ansluta datorn till Internet utan att försäkrat dig om att eventuella nödvändiga säkerhetsprogram som mjukvarubrandvägg och antivirusprogram först har installerats och uppdaterats.

Beroende på val av operativsystem så kan du nu behöva starta om datorn en eller flera gånger under arbetet med att installera drivrutiner.


3. Uppdatera systemet och alla drivrutiner
Ofta kan det vara en god idé att så snart som möjligt hämta uppdateringar som virusdefinittioner för antivirusprogram, nya versioner av drivrutiner mm.

Inte minst drivrutiner för BIOS kan vara en god idé att hämta! Dessa hämtar du alltid direkt från moderkortstillverkarens egen webplats, exempelvis www.asus.com.

Varning: Var noggran med att följa instruktionerna i manualen för att inte riskera att uppdateringen går fel - det är inte säkert att det går att rädda ett moderkort som skadats av en felaktigt utförd uppdatering av BIOS-drivrutiner!

Tips: Uppdatera endast EN drivrutin i taget - OM systemet skulle börja krångla så kan du då härleda problemet till den nyligen utförda uppdateringen. (Om du istället installerat alla uppdateringar på en gång och först därefter startat om systemet så blir det betydligt svårare att lista ut vilken av alla uppdateringarna som ställde till just ditt problem).

Tänk på att om du använder mer komplicerade mjukvaror som exempelvis grafikprogram, audio-/video-redigeringsprogram mm så kan väldigt många olika komponenter, drivrutiner, mjukvaror mm påverka prestandan och även stabilitet i ditt system. Moderna datorsystem har oerhört många olika komponenter och kanske har just den versionen av din mjukvara validerats mot en särskild version av en drivrutin mm. Det är alltid säkrast att höra direkt med respektive leverantör vilka drivrutiner, service pack, datorkomponeter mm som de rekommenderar - kanske har de till och med certifierat/validerat vissa komponenter och mjukvaror och då är det alltid säkrast att utgå från dessa!


4. Justeringar, finlira med konfiguration mm
Så gott som alla komplicerade datorsystem behöver finjusteras, tex behöver du kanske ändra konfiguration mm för att få allt att fungera precis så som du vill ha det - detta kan vara tidsödande och kräva kunskaper inom många olika relaterade områden. Har du inte tid och lust eller kunskaperna som krävs för att "få till det" så är du självfallet välkommen att anlita någon av våra experter - chanserna är dessutom stora att vi stött just "ditt problem" tidigare och kan lösa det snabbt. Genom att teckna ett IT-supportavtal får du möjlighet till prioriterad support och rabatterat timarvode!
Tveka inte att fråga oss om du tycker någonting verkar krångligt och svårt så hjälper vi dig!


5. Allt fungerar som det ska
När du fått allt att fungera precis som du vill så är det alltid säkrast att göra en ordentlig backup. Gör gärna både en lokal backup i datorn som tex systemåterställningspunkt eller liknande men gör även en extern backup på skrivskyddat media som tex DVD-skivor. Detta sparar oerhört mycket tid och besvär om någonting skulle hända med din installation i framtiden.
Är det ett affärskritisk system du har installerat så bör du tänka till kring hur en reparation eller ominstallation ska utföras rent praktiskt.

Vi rekommenderar alltid att man har minst två identiska servrar för att hantera affärskritiska system där ett haveri måste kunna avhjälpas snabbt.
Genom att ha en färdig server i reserv som snabbt kan ställas ut i drift så sparar du oerhört mycket tid och bekymmer. Dessutom kan man utföra underhåll som uppdateringar i det ena systemet, testa att allt fungerar som det ska med den nya, uppdaterade konfigurationen innan man ställer ut det uppdaterade systemet i drift och behåller det ej uppdaterade systemet "standby" om det skulle visa sig att uppdateringen innebär problem.
Först när du vet att det uppdaterade systemet fungerar felfritt, kanske efter en vecka i drift eller så, så kan du göra motsvarande uppdatering i det andra systemet, som nu står offline, för att därefter byta plats på systemen igen. Enkelt och praktiskt med framförhållning - istället för många, långa avbrott om du hade haft ett system.

Det "sista" du ska göra nu är att upprätta en checklista för hur patchning (installation av uppdteringar) och kontroller ska utföras i ditt system - lämna aldrig en dator eller server utan att ha en rutin för hur du ska kunna upptäcka exempelvis ett intrång i systemet.

Lycka till med ditt nya system och tveka inte att ringa till oss om du skulle stöta på frågor eller problem eller om du vill bolla för- och nackdelar med olika lösningar i just din miljö i framtiden!

Du har väl inte glömt att beställa brandväggen och de andra nätverkstillbehör som du behöver?

Annonsplatser:
co-location